Hybridiraketit

Yleistietoa hybridirakettien toiminnasta, harrastuksesta ja säännöistä Suomessa.  Viittaukset Haisunäätä-projekteihin ja Supikoiraan.

Klassinen hybridimoottori rakentuu kiinteästä polttoaineesta ja nestemäisestä tai kaasumaisesta hapettimesta. Tämä on turvallinen mekanismi, eikä tarvita räjähtäviä ainesosia. Olemme projekteissamme käyttäneet kaupallisia moottoreita (Hypertek), joissa polttoaineena on polymeeriseos ja hapettimena nestemäinen dityppioksidi (N20, ‘ilokaasu’). Muita vaihtoehtoisia yhdistelmiä on runsaasti. Jopa kermavaahdon valmistukseen käytettyjen 8 g:n N2O-ampullien ympärille on rakennettu mikrohybridimoottoreita.

Käänteinen (reversed) hybridimoottori on olemassa, mutta riskeiltään suurempi.Siitä ei  tässä enempää, ei myöskään tribridimoottorista eikä ramjet-muunnelmista.

Palava osa polttoaineesta on vain palokammion reunoilla ole höyrystynyt osuus. On tavallaan vaikea polttaa polttoainetta kovin nopeasti. Niinpä palopinnan kasvattaminen on edellytys työntövoiman kasvattamiseksi. Pienillä moottoreilla tämä ei vielä ole ongelma. 

Hybridimoottorin palamista voi säädellä ja sen voi välillä sammuttaa. Vrt. SpaceShipOne.

Polttoaine on verraten halpaa ja kestää kovaakin  käsittelyä, koska se ei ole räjähde.  

Palamisnopeus ei ole kovinkaan herkkä lämpötilan muutoksille, tämä helpottaa moottorin suunnittelua. Toleranssitkaan eivät ole liian tiukat. 

Hybridimoottori on mainio harrastajan valinta kokoluokissa J…M. Tämän kokoiset kiinteää polttoainetta käyttävät moottorit ova jo kalliita ja niitä on Suomessa toistaiseksi vaikea saada. 

Nestemoottorit ovat vieläkin kalliimpia ja vaativampia rakennettavia. 

Haittapuolena on hybridimoottorin osien ja tarvittavan käynnistysjärjestelmän koko ja ehkä hinta, mutta laitteistoa voi hyödyntää lähes loputtomiin. Moottori lisää ns. kuollutta painoa reilusti (painesäiliö, metallinen. injektori ja palamaton osuus polttoaineesta), tämä vaikuttaa raketin suorituskykyyn.