Suomen Avaruustutkimusseura ry

Suomen Avaruustutkimusseura ry — Sällskapet för Astronautisk Forskning i Finland r.f. — on vuonna 1959 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on avaruustutkimuksen ja -tuntemuksen edistäminen Suomessa.

Avaruusluotain on SATS:n jäsenlehti. Se on Suomen ainoa avaruustekniikkaan painottuva lehti. Lehdessä kerrotaan ajankohtaisista avaruusaiheista, tulevaisuuden visioista sekä SATS:n jäsenten harrastustoiminnasta mm. rakettitoiminnan saralla. Lehti postitetaan jäsenistölle, ja on luettavissa myös monissa kirjastoissa.

Rakettitoiminta on ollut keskiössä SATS:n toimintaa sen alusta lähtien. Seura kehitti omia raketteja jo 60-luvulla, ja nykyään pienois- ja hybridirakettitoiminta on seuran keskeisintä harrastustoimintaa. SATS:lla on yhteinen kerho- ja työtila Pitäjänmäessä yhdessä Hacklab Helsinki Ry:n kanssa ja siellä sijaitsee myös laaja avaruus- ja rakettitekniikkaan painottuva kirjasto.

SATS on Suomen edustaja International Astronautical Federationissa (IAF), ja yhtenä vanhimmista jäsenistä on myös Policy Advisory Committeen (PAC) jäsen.