Rekisteriseloste

Suomen avaruustutkimusseura ry:n jäsenrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen avaruustutkimusseura ry (jäljempänä SATS)
PL 507, 00101 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

SATS:n jäsenvastaava
Sampo Niskanen (sampo.niskanen ät iki.fi)

3. Rekisterin nimi

SATS jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

SATS:n jäsenrekisterin ylläpito sekä rakettikurssin suorittaneiden kirjanpito

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenistä kerätään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Jäsenluokka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Kotikunta
 • Syntymäaika
 • Liittymis- ja eroamispäivä
 • Jäsenmaksutiedot

Rakettikurssille osallistuneista kerätään lisäksi:

 • Henkilötunnus henkilön yksilöintiä varten
 • Kurssin suorittamisen tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osoitetiedot luovutetaan jäsenlehden postitusta varten postituksen suorittavalle taholle.

Tieto siitä, onko henkilö suorittanut rakettikurssia, voidaan luovuttaa tunnetulle rakettimoottoreita myyvälle yritykselle myynnin luvallisuuden varmistamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisteri säilytetään Google Docs -palvelussa, minkä yhteydessä tietoja voi siirtyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Google on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen EU:n hyväksymien henkilötietojen suojauksen mallisopimuslausekkeiden mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsy on rajattu johtokunnan jäsenille sekä asianomaisille yhdistyksen toimihenkilöille.